Time share и наем

Това са нови за България методи за притежаване и използване на яхти и лодки, но в Интернет или при нас ще намерите много информация за това:

  • Time share е форма на придобиване на идеална част от яхта или времето и на ползване.
    • В случай, че желаете непременно да притежавате идеална част от яхтата ние ще Ви помогнем да намерите съсобственици или самите ние ще станем Ваш съсобственик, ако това ни интересува. В този случай грижата за поддръжката на яхтата в добро състояние и съответствие с нормативите е задължение на съсобствениците. Това се отнася и за домуването и охраната на яхтата.
    • При купуване на част от времето за ползване, Вие не се грижите за намиране на съсобственици, нито за поддръжка и ремонти, нито за домуване и охрана. Разбира се, ако настъпи повреда, поради неправилно ползване или невнимание, поемате всички разходи, непокрити от застраховката. Също така се грижите за предаването на яхтата във вида, в който сте я получили. Ползвате изцяло частта от времето за ползване на яхтата, за която сте платили, без ограничения, по предварително съгласуван график. Плащате месечна или годишна такса за обслужване. Договорите се сключват за  5 , 7 или 10 години, като след изтичане на срока можете да купите яхтата изцяло или да получите обратно Вашата част от остатъчната и стойност.
    • Друга подобна форма е чистият наем на време. Единствената разлика с горното е, че плащате по-малко, но без права върху остатъчната стойност. Минимален скок на наемане - 3 години.
  • Чартър на яхта или наем
    • Нищо по-различно от всички други, освен, че ще имаме лодки, яхти и катамарани, които можете да наемате и предавате "на сухо" и да ползвате, където пожелаете - в язовир, езеро, море, река и т.н.

Свържете се с нас за да обсъдим варианти "по мярка" за всяка Ваша нужда.

Ще се убедите, че яхтингът е удоволствие, достъпно за всеки!