Обща дължина 6,97 m
Дължина по ватер линията6,53 m
Ширина 2,50 m
Draught0,75 m
Height over the water 1,85 m
Тегло със стандартно оборудване 1650 kg
Височина в кабината1,85 m
Легла 4
Двигател diesel 50-85 hp
Категория C