Цялостна дължина с платформа за къпане8,80 m
Дължина на корпуса7,93 m
Дължина по ватер линията
7,50 m
Височина2,50 m
Газене0,55 m
Височина над водата1,80 m
Тегло със стандартно оборудване
1950/2200 kg
Баласт 300/550 kg
Височина в кабината1,95 m
Легла5
Двигател diesel 10-40 hp
Категория
C/B