Grabner Adventure ECO е идентична с Grabner Adventure, но с по-малко оборудване.

Разликите са във фиксираните позиции на седалките при Adventure ECO, липсата на пръстени за колани за бедра и в това, че маркучът за изпомпване на вода е заменен с канал за оттичане на водата.