Двуместен или удължен каяк за пътуване, покриващ и най-високите критерии.

За кого е предназначен Discovery?

Това е лодка за всички, които търсят каяк, тънък, лесен за гребане, но в същото време желаят да се възползват от предимствата, които дава сгъваемата и смаляема лодка

Или за многостранно развитият канунист, който с една лодка иска да изследва водните пътища, като реки, езера, крайбрежни и бурни води, и в същото време да има възможност да опъне платната или да прикачи допълнителен двигател.