Предпазни винтили

3

Подсилваща релса на носа

1

Подсилваща релса на кърмата

1

Дръжки на носа

1

Дръжки на кърмата

1

Защитно въже + въже за носене

2

Скоби за облегалки

6

Облегалки

3

Скоби за облегалки за крака

6

Облегалки за крака

3

Надпис със спецификации

1

Комплект за поправка

1

Ключ за винтила

1

Ръководство

1