Предпазни винтили3
Подсилваща релса на носа1
Подсилваща релса на кърмата1
Дръжки на носа1
Дръжки на кърмата1
Защитно въже + въже за носене2
Скоби за облегалки6
Облегалки2
Скоби за облегалки за крака6
Облегалки за крака2
Надпис със спецификации1
Комплект за поправка1
Ключ за винтила1
Ръководство1