предпазни винтили3
25 мм неръждаемми D-пръстени10
връв - предпазана и за носене1
защитна гумена линия от всички страни1
надпис със спецификации1
комплект за поправка1
ключ за винтилите1
ръководство1