предпазни винтили3
подсилващ стрингер на носа1
40 мм D-пръстени за колани за носене2
колан за носене1
дръжки за носене
2
покривало за носа1
конуси на кърмата2
щурц със скоба за двигателя1
винтил за отцеждане с гумена запушалка1
отвори за въже за носене и монтиране на гребла46
приспособления за поставяне на седалки с 5 отвора6
седалка на носа1
средна или задна седалка1
въжета - обезопасителни и за носене2
надпис със спецификации
1
комплект за поправяне1
ключ за винтилите
1
ръководство за употреба1