HABER 800C4 - Яхта, която сама поддържа плавателния курс.

Усъвършенствахме система от самостоятелно контролирани centerboards, която Ви позволява да постигнете пълна стабилност на посоката при всеки курс и при всякакви метеорологични условия. В същото време разработихме и отделно управлявана система за gaff rigging. Те подобряват възможността на HABER 800 да плава в бурни условия.

Всички тези характеристика правят HABER 800 уникална, ефективна и удобна яхта с малка дълбочина на газене, яхта, удобна за по-дълги пътувания. Тя е подходяща за плитките води на сладководните басейни, както и за открито море. Яхтата HABER 800C4 се произвежда също и в модели gaff sloop и gaff cutter.

Ако проявявате интерс към HABER 800C4, можем да Ви изпратим видеоматериал с възможните аксесоари, както и допълнителна информация.