Length over all with bowsprit9,50 m
Дължина 7,93 m
Дължина по ватер линията
7,50 m
Височина 2,50 m
Beam of the water line2,25 m
Draught 0,58 / 1,80 m
Height over the water line with gaff10,80 m
Height over the water line to the top of mast 8,20 m
Length of the mast7,00 m
Платна 32,8 m²
        main sail20,5 m²
        fore sail 12,3 m²
        genoa on the forstay for light winds22,0 m²
Sail coefficient (S½ / V⅓) 4,21
Тегло на яхтата със стандартно оборудване: категория C/B2450 / 2650 kg
Баласт                                                              категория C/B 600 / 800 kg
Ballast coefficient                                            категория C/B24 / 30 %
Theoretical speed of yacht 6,55 kn
Височина в кабината
1,90 m
Berths 5
Двигателdiesel 11 - 25 hp
Категория C / B