Дължина с платформа за котва8,80 m
Дължина 7,93 m
Дължина по ватер линията
7,50 m
Височина 2,50 m
Ширина по ватер линията2,25 m
Газене 0,58 / 1,80 m
Височина с гафела10,80 m
Височина над водата до върха на мачтата 8,20 m
Дължина на мачтата7,00 m
Платна 32,8 m²
      главно платно20,5 m²
      предно платно 12,3 m²
      геноа на предния щаг за лек ветрове16,0 m²
Коефициент на платната (S½ / V⅓) 4,21
Тегло със стандартно оборудване    cat C / B2400 / 2600 kg
Баласт                                                                   cat  C / B 600 / 800 kg
Коефициент на баласта                                              cat C / B25 / 31 %
Теоретична скорост на яхтата 6,55 kn
Височина в каютите1,90 m
Койки 5
Двигателdiesel 10-25 hp
Категория
C / B