Дължина
6,60 m
Дължина по ватер линията
5,70 m
Височина 2,50 m
Височина над ватер линията
1,95 m
Draught0,40/1,45 m
Height over the water line with sails9,30 m
Height over the water line without sails7,30 m
Mast5,60 m
Платна - Gaff slup21,4 m2
          Main sail12,4 m2
          Genoa9,00 m2
Sail coefficient (S½ / V⅓)2,39
Тегло със стандартно оборудване Cat C/B1350 /1700 kg
Баласт                                                              Категория C/B350/700 kg
Ballast coefficient                                              Cat C/B26/41 %
Theoretical speed of yacht5,79 kn
Височина в кабината
1,85 m
Berths4
Inboard engine diesel 5-25 hp
Outboard engine 4-15 HP
Design category C / B
   
Constructors:  Henryk Brylski & Janusz Konkol